Istotą platformy jest to, że działa ona dla określonej branży, gdzie dodowolna ilość sprzedających może zaprezentować swoje produkty. System podczas wyszukiwania produktów może wyświetlić nam ten sam produkt od różnych sprzedających w różnych cenach oraz w różnej dostępności.

Umożliwia to wybranie kupującemu najlepszej dla siebie oferty cenowej, oczywiście uzależnionej od udostępnionej ilości danego produktu.

Platforma z samej nazwy zachęca do wystawiania produktów, które mniej rotują lub sprzedający, z jakiś powodów, jest skłonny nadać dodatkowo specjalne warunki handlowe aby, sprzedać czasami zalegający towar.

 

Projekt jest w trakcie realizacji.

Wkrótce kolejne szczegóły.